Valg af psykolog

Valget af psykolog er for de fleste ofte lidt af en jungle. Skal du vælge en mand eller kvinde? Hvilken alder? Og hvad betyder alle de forskellige terapiformer, der udbydes? Hvis ikke du allerede kender nogen, der kan anbefale en psykolog, vil du selv skulle gøre arbejdet med at finde en, og selvom du har fået anbefaling er det langt fra sikkert, at det er den rette psykolog for dig. Hvordan finder man så ud af, hvem der er den rette?

Det allervigtigste er, at den menneskelige ”kemi” er god. At du føler tillid og tryghed til den person, du sidder overfor – men også, at du har en oplevelse af, at vedkommende vil kunne hjælpe dig med den problemstilling, der har fået dig til at opsøge terapi. Kan psykologen forklare sin metode for dig, så du forstår, hvordan vedkommende har tænkt sig at hjælpe dig – altså kort og godt, hvad terapien går ud på – og er der klarhed og enighed mellem jer i forhold til, hvad formålet med jeres samtaler er?

Nedenfor kan du se, hvilke elementer god terapi blandt andet bør indeholde:

 

 

  1. God terapi er ikke et venskabsforhold – men er karakteriseret ved kun at handle om terapi. Dog er den terapeutiske alliance mellem klient og terapeut en af de allermest afgørende elementer for et godt udbytte af terapien, hvorfor terapeuten naturligvis må være i stand til at skabe en stemning der er præget af varme, empati, tillid, tryghed, forståelse og respekt.
  2. Terapien har et tydeligt mål – der er en plan for, hvad i skal tale om i samtalen – en klar og tydelig dagsorden som i er fælles om at beslutte.
  3. Klientens behov er altid i fokus, for alt hvad der foretages i terapien. Afhængig af terapeutisk retning kan terapeuten benytte sig af mere eller mindre såkaldt ”selvafsløring”, hvor terapeuten for at normalisere klientens oplevelser/følelser deler elementer fra sit eget liv – dette skal dog altid forklares og have et formål der tjener klientens bedste.
  4. Baserer sig på en videnskabelig afprøvet og dokumenteret metode. Samtidig bør den gode terapi ligeledes kunne ændre sig og skifte retning, når ny viden opstår. Desuden bør metoden altid tilegnes og tilpasses klientens behov – det er terapien der skal passe til klienten og ikke omvendt.
  5. God terapi styrker klientens selvstændighed – så vedkommende fremadrettet i højere grad er i stand til at problemløse og klare livets udfordringer på egen hånd.
  6. Indeholder tydelig og ærlig feedback og kommunikation, der formuleres på en respektfuld og empatisk måde.
  7. Inddrager klientens baggrund og væsentlige elementer fra fortiden.
  8. Den gode terapi sker, når klienten gør arbejdet – og øver sig i at anvende de strategier, der præsenteres i terapien, så en forandringsproces kan faciliteres.

Brug for konsultation?

Book psykologtid her. Vi tilbyder hurtig og nem onlinebooking, hvor du altid har mulighed for psykologhjælp uden ventetid.