Behandling af stress​

STRESS

Psykologhjælp til stress

Odense Psykologpraksis tilbyder en kompetent håndtering og afhjælpning af din stresstilstand, der baserer sig på solid erfaring samt nyeste forskning om stress. En stresstilstand kan udløses af mange faktorer, og vil derfor også skulle behandles individuelt. I første omgang vil vi sammen identificere og reducere nogle af de faktorer, der har været medvirkende til at udløse din stresstilstand. Herefter vil det videre forløb være rettet mod forebyggelse af nye stresstilstande. Er du sygemeldt med arbejdsrelateret stress, yder vi ligeledes rådgivning til din arbejdsplads i det omfang, du ønsker det, og hjælper med at lette din tilbagevenden til arbejdet ved at bistå med udarbejdelse af forslag til opstartsplan.

Online booking

Har du brug for hjælp?

Hos Odense Psykologpraksis tilbyder vi forskellige ydelser ved forskellige psykologer. Book en tid og ydelse, der passer til dig, her.

Hvad er stress?

Stress er et ord, som alle kender og ofte bruger i hverdagen, ofte som synonym for at have travlt, være træt eller overvældet. Men at være travl og overvældet er ikke det samme som stress. Stress er faktisk ikke en sygdom, men derimod kroppens naturlige reaktion på en belastning, hvilket betyder at stress i sig selv ikke er dårligt eller farligt. Stress kan kort sagt defineres som en fysiologisk reaktion, der opstår i hjernen, når kravene overstiger den mængde ressourcer, man har til rådighed. Stress er en kropslig tilstand, der opstår, når vi oplever en mulig trussel – denne trussel kan enten være udefra eller indefra (tanker, følelser og kropslige fornemmelser). Det er altså en biologisk mekanisme, som tjener til at sikre vores overlevelse. Ved en kortvarig stressreaktion vil stressreaktionen sikre god performance og overlevelse, men ved en langvarig stressreaktion vil kroppen være i konstant alarmberedskab. Langvarige stresssymptomer kan i sidste ende føre til et ”kollaps”, det er altså kroppens måde at tvinge en til at stoppe op og ændre sit liv, inden det vil medføre andre sygdomme.

 

Symptomer på stress

Man kan spørge sig selv ”Hvordan ved jeg, at jeg har stress? Hvordan føles stress?”, men symptomerne på stress er mange, og de kan se forskellige ud alt efter, hvem man er. Som hovedregel gælder det, at hvis du oplever kropslige eller psykiske symptomer, du ikke plejer at have, eller som er bekymrende, så bør du altid søge læge for at udelukke anden sygdom. Symptomerne på stress kan være psykiske, fysiske og adfærdsmæssige, og de mest typiske symptomer er blandt andet træthed, søvnbesvær, hovedpine, hukommelses- og koncentrationsbesvær, øget svedproduktion, svimmelhed, forandret humør og energiforladthed. Se en mere udført liste at symptomerne længere nede i teksten.

Hvorfor får man stress?

Det kan være svært at svare præcist på, hvorfor man får stress. Det er ligeledes forskelligt, hvad der udløser stress hos forskellige mennesker. Stress opstår ikke blot, når man er for travl, det ses også ofte hos arbejdsløse eller førtidspensionister. Årsagerne til udviklingen af stress er komplekst, og det er forskelligt fra person til person, hvad der trigger stressreaktioner. Stress opstår ikke udelukkende fra egenskaberne ved de ydre begivenheder såsom overarbejde, sygdom, travlhed etc., men opståen af stress afhænger i lige så høj grad af, hvorvidt man oplever at have de nødvendige interne ressourcer, der skal til, for at håndtere den givne situation. Kort sagt, så vil troen på og ens viden om egne evner og kompetencer til at håndtere udfordringerne i ens liv påvirke, hvorvidt man vil føle sig stresset. Nogle af de mest hyppige årsager til udviklingen af stress er travlhed på jobbet, dårligt psykisk arbejdsmiljø, forandringer i familielivet, mobning, dødsfald, konflikter, sygdom, en følelse af at være utilstrækkelig i forskellige roller og opgaver, mangel af tid, arbejdsløshed etc.

Hvordan kommer man af med stress?

Medicinen mod stress er ro – og jo mere man kan få skabt ro i og omkring sig, jo hurtigere vil restitutionen og bedringen forekomme og dermed stressen forsvinde. Noget af det vigtigste du kan gøre er at have fokus på nattesøvnen, altså få kigget på, hvordan søvnen er og få taget handling, hvis du i en periode på mere end en uge, sover mindre end du plejer. Få derudover kigget på dit liv generelt. Har du altid noget på skemaet, også i weekender, så du aldrig giver dig selv mulighed for at skrue tempoet ned? Dette vil vedlige et højt stressniveau – også i weekender og ferier. Derudover er motion en god måde til at lære ens hjerne at regulere stressreaktioner. Når man udøver intens sport, aktiverer man stresshormoner, og man lærer herigennem at regulere dem mere optimalt. Hvis du ønsker hjælp til at komme din stress til livs, så tilbyder Odense Psykologpraksis en kompetent stressbehandling, der baserer sig på solid erfaring samt nyeste forskning om stress. Kontakt os gerne for at høre mere om dine muligheder.

Hvordan påvirker stress kroppen?

Stress er ikke en sygdom, men derimod kroppens naturlige reaktion på en belastning, det vil sige at stress i sig selv ikke er dårligt eller farligt. En langvarig stressreaktion kan dog medføre sygdomme såsom angst, hjertekarsygdomme og depression. Stress kan påvirke kroppen på mange måder, og det kan påvirke ens overordnede sundhed. Ifølge forskning på området er der fire måder, hvorpå sammenhængen mellem stress og fysisk sundhed kan forklares på. Først og fremmest påvirker stress kroppen rent fysisk. Stress medfører et forhøjet blodtryk og hjerterytme, temperaturstigning, øget svedproduktion, søvnforstyrrelser, ændringer i kortisoludskillelse og svagere immunforsvar. Stress kan derudover påvirke kroppen, da stress ofte medfører en ændring af sundhedsvaner. Mange stressede individer vil ty til øget alkohol indtag, usund mad og drikke, mere inaktivitet og rygning. Sammenhængen mellem stress og fysisk sundhed kan som det næste forklares igennem psykosociale ressourcer. Stressede mennesker kan have en tendens til at trække sig socialt eller opleve utilstrækkelig social støtte. Derudover kan de opleve et lavere selvværd og en reduceret optimisme. Slutteligt kan sammenhængen mellem stress og fysisk sundhed forklares ved brugen af sundhedsydelser. Stressede individer kan have et sløret symptombillede og derved have sværere ved at se alvoren i deres situation. Derudover kan de have en reduceret lyst til at søge efter hjælp, eller forstå hvor de kan modtage hjælp fra.

Symptomer på stress

Symptomerne på stress er mange og kan se forskellige ud, men som hovedregel gælder det, at hvis du oplever kropslige eller psykiske symptomer, du ikke plejer at have, eller som er bekymrende, så bør du altid søge læge for at udelukke anden sygdom. Herunder ses en ikke-udtømmende liste af psykiske, fysiske og adfærdsmæssige symptomer, du kan være opmærksom på i forhold til stress:

Psykiske symptomer på stress

 • Uoverkommelighedsfølelse
 • Tankemylder
 • Skyldfølelse
 • Lav selvtillid
 • ”Kort luntethed” – bliver hurtig vred
 • Grådlabilitet
 • Nervøsitet
 • Ensomhedsfølelse
 • Rastløshed
 • Træthed
 • Tristhed
 • Manglende lyst eller overskud til socialt samvær

Fysiske symptomer på stress

 • Hovedpine
 • Hjertebanken
 • Forhøjet blodtryk
 • Trykken for brystet og stakåndethed
 • Svimmelhed
 • Kropslig uro
 • Søvnløshed
 • Muskelspændinger i f.eks. nakke, ryg mm.
 • Mavesmerter
 • Uro i maven
 • Diarré eller forstoppelse
 • Nedsat immunforsvar
 • Nedsat sexlyst
 • Nedsat appetit

Adfærdsmæssige symptomer på stress

 • Øget indtag af f.eks. mad, alkohol, rygning og medicin
 • Humørsvingninger
 • Nervøsitet
 • Ubeslutsomhed
 • Ustabilitet
 • Nedsat præstationsniveau
 • Hyppigere konflikter
 • Øget sygefravær
 • Hyppige fysiske klager

Brug for en konsultation?

Book psykologtid her uden ventetid. Vi tilbyder hurtig og nem onlinebooking, hvor du altid har mulighed for psykologhjælp uden ventetid.