Kontakt Anne Katrine

Telefon
+45 30 23 39 79

Mail
kontakt@psykolog-annekatrinekruse.dk

Jeg er autoriseret psykolog (cand. psych.) og specialist i psykoterapi med speciale indenfor den kognitive adfærdsterapeutiske retning. Gennem mange år har jeg drevet privat praksis i Odense. Derudover har jeg ydernummer, hvilket betyder, at jeg modtager lægehenvisninger.

Min baggrund som intern stressbehandler ved Odense Kommune, traumebehandler af flygtninge hos Psykiatrien i Region Syddanmark og udredningsarbejde i forbindelse med depressionsbehandling ved Telepsykiatrien i Region Syddanmark betyder, at jeg har særlig ekspertise og erfaring i forhold til behandling af stress, eksistentielle kriser, traumer, angst og depression hos voksne.

Som terapeut er mit vigtigste ærinde, at vi sammen via samtalerne kan få skabt den proces hos dig, der bevirker at du vil opnå de mål, du ønsker.


I løbet af de første 1-2 samtaler udarbejder vi en behandlingsplan, hvor jeg stiller dig en masse spørgsmål for at finde frem til, hvad der ligger til grund for den problematik, du har opsøgt hjælp for. Jeg vil blandt andet afdække dine forventninger til forløbet. På baggrund heraf, vil jeg give dig min faglige vurdering af, hvad der er realistisk og praktisk muligt at arbejde med indenfor den givne samtaleramme.

Jeg tilbyder terapi face-to-face i klinikken, onlineterapi og telefonkonsultationer. Derudover tilbyder jeg udelukkende samtaler på dansk.