Behandling af lavt selvværd

LAVT SELVVÆRD

Psykologhjælp til lavt selvværd

Det terapeutiske selvværdsarbejde vil bestå i, at vi indledningsvis kortlægger, hvor du føler dig særligt udfordret – i hvilke situationer og relationer. Herefter vil vi arbejde med de tanker, adfærd eller følelser, du oplever i situationerne og sammen finde alternative måder at tænke om dig selv på samt alternative måder at handle på. Når du begynder at agere mere bevidst, vil du opleve, at udfaldet af situationen kan blive en anden. Dermed får du afprøvet, og i mange tilfælde afkræftet, de automatiske negative tanker, du kan have om dig selv og andre.

Online booking

Har du brug for hjælp?

Hos Odense Psykologpraksis tilbyder vi forskellige ydelser ved forskellige psykologer. Book en tid og ydelse, der passer til dig, her.

Hvad er selvværd?

Selvværd er den grundlæggende følelse af at have værdi som menneske. At være i besiddelse af et godt selvværd er helt afgørende for udviklingen af en sund identitet og psykisk trivsel livet igennem. Er dit selvværd godt, vil du føle, at din berettigelse er ligeså stor som andre menneskers. Du vil i relation til andre være i stand til at kunne sætte grænser og sige fra, fordi du evner at passe på dig selv. Er dit selvværd derimod skrøbeligt eller lavt, vil du ofte tvivle på dig selv, dine følelser, andres hensigter, ikke få forfulgt dine drømme, finde dig i at andre overskrider dine grænser og være urimeligt afhængig af andres accept for at kunne fungere.

Symptomer på lavt selvværd

Lavt selvværd vil påvirke din ageren og tanker om dig selv. Når man har lavt selvværd, kan man opleve, at man har mange selvkritiske tanker om sig selv, og de ting man gør. Det kan være tanker såsom: ”Jeg er ikke værd at holde af, ingen elsker mig”. Derudover kan man være nervøs og usikker i sociale sammenhænge, og man kan bruge meget energi på at finde ud af, hvad andre synes om en. Ens humør kan blive påvirket af det dårlige selvværd – man kan ofte være nedtrykt, pessimistisk, vred, udadreagerende og føle sig magtesløs. Hvis man har lavt selvværd, kan man ligeledes opleve, at man har svært ved at sige nej til andre og sætte grænser, derudover kan man også være optaget af at please andre. Man kan desuden have en tendens til at stille høje krav til sig selv, mens man på samme tid underkender egne præstationer.


Hvorfor får man lavt selvværd?

Alle mennesker kan opleve dårligt eller lavt selvværd – gamle og unge, kvinder og mænd. Nogle mennesker har haft dårligt selvværd lige så længe, de kan huske, mens andre har udviklet lavt selvværd senere i livet. Lavt selvværd kan for eksempel udspringe fra, at man sjældent blev valideret og bekræftet som barn. Måske man blev nedprioriteret og derigennem lærte, at man ikke var noget værd. Mobning kan ligeledes trigger dårligt selvværd. Svære og livsændrende begivenheder, såsom skilsmisse, kan ligeså give folk en fornemmelse af dårligt selvværd.

 

Hvad er forskellen på selvværd og selvtillid?

Selvværd handler om, det man er, hvorimod selvtillid handler om, det man gør. Selvværdet handler som sagt om, at man føler, man er noget værd som menneske – bare fordi man er til. Selvtilliden handler om, at man har tillid til egne evner, for eksempel når man skal løse opgaver. Når man skærer det helt ind til benet handler selvværd og selvtillid begge om, om man er god nok. Er man god nok som menneske, og er det man gør godt nok. Selvværd og selvtillid går ofte hånd i hånd, og hvis man har lavt selvværd, har man ofte også lav selvtillid. Dog er det muligt at have lavt selvværd, men høj selvtillid. Nogle mennesker kan sige: ”Jeg kan godt se, at jeg er god til mit arbejde. Jeg får en god løn og min chef stoler på mig. Jeg er god til at løse arbejdsopgaverne, men jeg føler stadig ikke, at jeg er noget værd”. At lide af dårligt selvværd og/eller selvtillid er hårdt og opslidende, og det kan til tider føre til andre psykiske lidelser såsom stress, angst eller depression.

Brug for en konsultation?

Book psykologtid her uden ventetid. Vi tilbyder hurtig og nem onlinebooking, hvor du altid har mulighed for psykologhjælp uden ventetid.