Behandlinger

Hos Odense Psykologpraksis tilbyder jeg højt kvalificeret terapi og rådgivning i relation til en bred vifte af psykiske lidelser og problemstillinger.

Angst

Fælles for alle angstlidelser er, at de kan behandles, og særligt effektiv er den kognitive adfærdsterapi indeholdende eksponering for angstudløsende triggere og omstrukturering af automatiske negative tanker.

Selvværd

Lavt selvværd vil påvirke din ageren og tanker om dig selv. Når man har lavt selvværd, kan man opleve, at man har mange selvkritiske tanker om sig selv, og de ting man gør.

Stress

Odense Psykologpraksis tilbyder en kompetent håndtering og afhjælpning af din stresstilstand, der baserer sig på solid erfaring samt nyeste forskning om stress.

Sorg

Ved Odense Psykologpraksis er det vores fornemste opgave at hjælpe dig til at finde din indre styrke frem og lære dig selv bedre at kende, så du kan finde meningen og glæden ved livet igen.

Depression

Når du opsøger behandling for depression ved Odense Psykologpraksis, vil første skridt være at afdække, hvorvidt depression er den primære årsag til dine vanskeligheder, og i så fald hvilken sværhedsgrad din depression har.

Selvskade

Hvad enten du selv kæmper med selvskade eller kender nogle der selvskader, har vi hos Odense Psykologpraksis mulighed for at hjælpe dig. Hos Odense Psykologpraksis bliver selvskade taget alvorligt og mødt med forståelse, nærvær og respekt.

Odense Psykologpraksis hjælper dig videre

I alle tilfælde vil det være din aktuelle problematik og dine ønsker, der vil være afgørende for den intervention der vælges. I de fleste tilfælde vil terapien tage udgangspunkt i den kognitive-terapeutiske tradition, da denne metode er videnskabelig afprøvet og dokumenteret viser hurtig og god effekt, så der opleves en bedring allerede efter få samtaler.

Grundtanken i den kognitive terapi er, at forandringer i dine tanker og adfærd er medvirkende til at skabe positive forandringer i dit følelsesliv. Konkret arbejdes der både med tanker, følelser, adfærd (fx dine strategier) og krop (fx vejrtrækningsøvelser), og der inddrages teoretiske modeller til bedre at forstå sammenhængen mellem de forskellige aspekter. Whiteboard tavlen indgår ofte i terapien  som et værktøj til at eksternalisere de smertefulde tanker og følelser, så der skabes afstand til disse og dermed større handle kompetence og bedre mulighed for forandring. Derudover skal du være indstillet på, at du vil få hjemmeopgaver, da hovedparten af terapien foregår mellem sessionerne, hvor du øver dig på de ting vi taler om, og træner i sessionerne.