Emotionsfokuseret terapi (EFT)

Emotionsfokuseret terapi

Emotionsfokuseret terapi

Vælger du et terapiforløb hos Odense Psykologpraksis vil du opleve, at vi i vores terapeutiske tilgang henter inspiration fra den emotionsfokuserede terapeutiske tilgang (EFT). Dette opleves blandt andet i den måde, vi møder dig og forstår dine følelser på. Hos os er ingen følelser forkerte, men de handlemønstre du har fået skabt i din opvækst og gennem dit liv på baggrund af dine følelsesoplevelser kan være mere eller mindre hensigtsmæssige for dit liv her og nu.

 

I kognitiv adfærdsterapi (KAT) er der stort fokus på dine tanker og din adfærd. I emotionsfokuseret terapi (EFT) vil du opleve, at der i højere grad arbejdes på at identificere den primære følelse, der ligger bag den sekundære følelse. Et eksempel kan være en angst for at blive forladt som den primære følelse, men kommer til udtryk igennem sekundære følelser såsom vrede og bebrejdelser rettet mod omverdenen, når frygten aktiveres. I terapien arbejdes der på at identificere de primære følelser samt mønstre. Dette gøres for herigennem at få nye korrektive erfaringer i nutiden, så du kan få mere hensigtsmæssige mønstre, der hjælper dig til bedre selvregulering og derigennem opnår bedre relaterende handlemønstre til dig selv og dine omgivelser.

Online booking

Har du brug for hjælp?

Hos Odense Psykologpraksis tilbyder vi forskellige ydelser ved forskellige psykologer. Book en tid og ydelse, der passer til dig, her.

 

Hvad er emotionsfokuseret terapi?

Emotionsfokuseret terapi (forkortet til EFT) er en terapiform, hvor særligt den trygge relation mellem terapeut og klient vægtes højt, og den regnes for at være essentiel for, at klienten får optimalt udbytte af terapien. Den er evidensbaseret, hvilket betyder, at den er afprøvet gennem forskning, og har vist gode resultater sammenlignet med andre terapiformer. Særlig virksom er den i forhold til ændring af klientens uhensigtsmæssige mønstre, hvorfor den er særdeles effektiv som blandt andet par- og familieterapeutisk behandlingsmetode, da problematikkerne her netop omhandler klienternes indbyrdes dysfunktionelle reaktioner.

 

Terapiens fokus

I emotionsfokuseret terapi (EFT) betragtes klientens følelser som guidelines for, hvad der er vigtigt for klienten, hvorfor følelserne har det primære fokus. Derfor tager terapien udgangspunkt i at hjælpe klienten/klienterne blive opmærksomme på deres følelser og udtrykke dem, så de herigennem kan lære at acceptere og regulere dem gennem rationalet: ”Name it – tame it”. Det er en oplevelsesorienteret terapiform, der betyder, at der arbejdes her-og-nu i terapien med det der opstår i rummet, for herigennem at give klienten nye erfaringer med at være i egne følelser og en større tryghed heri.

 

 

Emotionsfokuseret terapi (EFT) indeholder blandt andet elementer fra den kognitiv-adfærdsterapeutiske tradition, psykodynamiske og den interpersonelle tradition, og fremstår dermed i sit teoretiske ophav som en eklektisk terapi (en sammensat terapi bestående af udvalgte elementer fra andre terapeutiske traditioner). Derudover forekommer ligeledes eksistentielle elementer, idet rationalet bygger på, at vi som mennesker er ens i vores emotionelle biologiske ophav, og har et medfødt behov for at være knyttet til andre gennem meningsfulde og trygge relationer.

Brug for en konsultation?

Book psykologtid her uden ventetid. Vi tilbyder hurtig og nem onlinebooking, hvor du altid har mulighed for psykologhjælp uden ventetid.