Kognitiv adfærdsterapi (KAT)

Kognitiv adfærdsterapi

kognitiv adfærdsterapi

Hos Odense Psykologpraksis er terapien ofte inspireret af kognitiv adfærdsterapi, og derfor kan man på forskellige måder opleve forskellige elementer heraf. Dog er vi ikke manualbaserede, hvorfor kognitiv adfærdsterapi ikke følges slavisk. I starten af et forløb kan vi for eksempel finde på at udarbejde en liste over specifikke problemer og mål for, hvad man gerne vil opnå i terapien.

 

Derudover forsøger vi at identificere automatiske negative tanker, destruktive tanke- og handlemønstre og forvandle dem til mere logiske og positive tanke- og handlemønstre. Det er ofte negative og uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, der står i vejen for, at du kan leve det liv, som du ønsker. Disse tanker kan påvirke dine følelser, dine kropslige fornemmelser og adfærd (se den kognitive diamant), og derfor vil en forandring af de negative tanker eller adfærd afhjælpe på den overordnede lidelse generelt.

Online booking

Har du brug for hjælp?

Hos Odense Psykologpraksis tilbyder vi forskellige ydelser ved forskellige psykologer. Book en tid og ydelse, der passer til dig, her.

Hvad er kognitiv adfærdsterapi?

Der findes mange forskellige terapiretninger, men den terapiform der er mest udbredt og der er mest evidens for på internationalt plan er kognitiv adfærdsterapi, forkortet til KAT og på engelsk kaldet Cognitive Behavioral Therapy (CBT). Ifølge kognitiv adfærdsterapi opstår psykisk lidelse og problematikker igennem et uhensigtsmæssigt forhold mellem tanker, adfærd og følelser. Navnet ”kognitiv adfærdsterapi” henviser til, at kognition (opmærksomhed, fortolkning og hukommelse) og adfærdsmæssige processer (undgåelsesadfærd og forstærkning) spiller to væsentlige roller i ens psykiske velbefindende. Man mener altså ikke, at det er situationer i vores liv, der giver os lidelse, det er i stedet måden vi tolker, tænker og forholder os til situationerne på. For at komme psykiske problematikker og lidelse til livs skal man derfor primært fokusere på ændringer indenfor handlemønstre og tanker.

 

 

Indenfor kognitiv adfærdsterapi arbejder man med et begreb kaldet den kognitive diamant, se billede nedenfor. Den kognitive diamant består af fire komponenter: Tanker, følelser, kropslig fornemmelse og adfærd. Disse fire komponenter hænger uløseligt sammen og påvirker hinanden gensidigt. Man kan ikke direkte ændre sine følelser, eller det man mærker i sin krop (f.eks. ondt i maven, svedeture etc.), men kan man indirekte ændre på dem ved at ændre på tanker og adfærd, deraf navnet kognitiv adfærdsterapi. Et eksempel kan være, at man opfatter en social situation f.eks. en fest som farlig og skræmmende (tanke), dette gør at man begynder at svede og få hjertebanken (kropslig fornemmelse), man kan derudover blive bange og nervøs (følelse) og alt dette kan føre til, at man trækker sig fra den sociale situation og tager hjem (adfærd). Alle fire komponenter påvirker hinanden og bekræfter for os, at noget er farligt – selvom det ofte ikke er det.

 

Brug for en konsultation?

Book psykologtid her uden ventetid. Vi tilbyder hurtig og nem onlinebooking, hvor du altid har mulighed for psykologhjælp uden ventetid.