Priser (pr 1. juni 2024)
Priser ved lægehenvisning følger regionens aktuelle takster for egenbetaling til psykologhjælp, disse kan ses på sundhed.dk på følgende side: Egenbetaling psykologbehandling

Individuel terapi uden lægehenvisning (45 minutter) 1.100 kr
Individuel terapi med lægehenvisning* (45 minutter)1. samtale: 462,42 kr
2. samtale 385,59 kr
Parterapi (90 minutter)1.800 kr
Supervision af psykologer frem mod autorisation eller specialist (60 minutter)1.500 kr. + moms
Debriefing – tidlig intervention i grupper efter kriser (minimum 120 minutter)2500 kr + moms pr påbegyndt time
Køretid ifm. debriefing

400 kr + moms pr påbegyndt 1/2 time

  

*Reguleres hvert kvartal af regionen, hvorfor prisen kan være højere end her angivet – se sundhed.dk for aktuel egenbetaling på psykologydelser med lægehenvisning.

 

Psykologiske undersøgelser samt erklæringer aftales nærmere i det enkelte tilfælde og vil typisk følge Psykologforeningens aktuelle takster.

 

Er I en virksomhed eller personalegruppe, der ønsker oplæg eller foredrag om psykologiske emner, for eksempel stress eller trivsel, så kontakt os gerne for at høre nærmere om pris.

Betaling

Der kan betales med dankort via bankoverførsel til reg nr.: 7500 konto nr.: 0001682238, der kan betales på MobilePay nr. 23298, i forbindelse med samtalen.

Afbud

Hvis du får brug for at melde afbud, skal dette meddeles senest dagen før samtalen inden kl. 12.00. Afbud skal ske enten via telefonopringning, SMS eller e-mail. Såfremt du udebliver fra din samtale eller melder afbud for sent forbeholdes der ret til at opkræve fuld betaling for samtalen. Ved lægehenvisning er det din egenbetaling der faktureres.